اگر تمایل به استخدام در دینا استیل را دارید میتوانید فرم درخواست زیر را پر کنید.